|  Logga in
    

Kurdistans kvinnoförbund i Sverige (nedan kallad för KKF-S) är en partipolitisk och religiöst obunden organisation för kurdiska kvinnor i Sverige. Förbundet är rikstäckande och består av medlemsföreningar i hela Sverige. I föreningen ingår medlemmar från samtliga delar av Kurdistan.KKF-S bildades 1992 och har under efterföljande år arbetat med nedanstående frågor som utgör förbundets uttalade målsättningar i stadgarna;

•  Att organisera kurdiska kvinnor i Sverige och verka för deras integration i det svenska samhället.
•  Att verka för jämställdhet mellan kvinnor och män oavsett samhällsklass och på så vis förbättra de kurdiska kvinnornas livsvillkor.
•  Att verka mot diskriminering och främlingsfientlighet.
•  Att motarbeta den patriarkaliska kvinnosynen såväl i det kurdiska som i det svenska samhället.
•  Att arbeta mot all slags våld mot kvinnor, i synnerhet mot kurdiska kvinnor i Sverige.
•  Att verka för att förbättra våra medsystrars livsvillkor i alla delar av Kurdistan.
•  Att stödja det kurdiska folkets kamp för dess nationella och demokratiska rättigheter i Kurdistan.

Även frågor som rör generationskonflikter bland Sverige-kurder, familjerelationer, asylfrågor, kvinnohälsa och sexualitet har varit viktiga områden som KKF-S har arbetat med. Under de senaste åren har det även varit aktuellt med unga, utsatta tjejer, i synnerhet utsatta kurdiska tjejer och deras situation i relation till deras familjer. Vårt arbete består även i att försöka förebygga missförstånd och konflikter, förändra attityden hos patriarkala familjer och ändra gamla samhällsmönster.

Framtidsvisionen har sedan 1992 varit att kämpa aktivt för jämlikhet. Att bryta de traditionella och kulturella rollerna mellan män och kvinnor, utmana bakåtsträvande motståndare samt spjärna emot de konservativa värderingarna. Efter tio år av kamp anser vi att förändringarna har börjat synas och att många kurdiska kvinnor vågar ta för sig och kräva sina mänskliga rättigheter.

Kurdistans Kvinnoförbund är skapad och finns för dig som kvinna, oavsett ålder. Vi finns här för dig när du behöver stöd eller råd. Vi behöver engagerade kvinnor som vill arbeta ideellt och framföra KKF-S syfte. Var med och gör KKF-S till din organisation. Bli medlem och påverka samt förbättra situationen för dina systrar.

 

Copyright 2022 by DNN Corp   |   Sekretesspolicy  |   Användarvillkor
replica rolex
123movies