|  Logga in
    

Projektverksamhet

  Våga vägra bortgifta, Avslutades maj 2014

  Äktenskap utan egen vilja

  En studie om äktenskap utan egen vilja

  bland kurdiska ungdomar i Sverige

   

   

   

   

  Projektägare: Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige

  Målgrupp: Anhörighetsinvandring. Nyanlända kvinnor med kurdisk bakgrund, framförallt fokus på kvinnor som äktenskapsinvandrat.

  Beslutat stöd från Integrationsfonden: 679 305 SEK

  Verksamhetsort: Vi är en riksorganisation som kommer föra ut våra erfarenheter till våra medlemmar i hela Sverige. Men vi arbetar från och har fokus på Stockholm där vi har vårt kontor.

  Samarbetspartners: Vi har en referensgrupp där personer från Stockholm stad ingår, personer som arbetar på migrationsverket, personer från kvinnojour.

  Kortfattad beskrivning av syfte: Projektet syftar till att skapa insatser för att kvinnor som anländer till Sverige genom giftemål inte ska råka illa ut. Vi kommer dels att utveckla en beredskapsplan för hur vi kan möta svåra fall. Vi kommer arbeta med vårt nätverk till myndigheter och andra organisationer. Vi kommer också informera om rättigheter och skyldigheter man har även om man inte har uppehållstillstånd. Detta gör vi både genom en informationskampanj och genom medborgarkunskapskurser.

   

  Kortfattad beskrivning av projektmål och eventuella delmål: Här formuleras först övergripande mål i en fet text sedan pressenteras delmålen i punktform.

   ”Förstärka” målgruppen genom att öka förståelsen för hur svenska lag fungerar vilket rättskydd och socialt stöd som finns att tillgå för anhörighetsinvandrade kvinnor som ingått äktenskap med svenska medborgare.

  -skapa en informationsfolder

  -kurs i samhällskunskap för målgruppen

  -informationskampanj riktat till målgruppen

  Utveckla beredskapen hos KKF-S för att möta kvinnor som varit utsatta för svåra situationer.

  - Utveckla ett stödprogram för fall med svåra situationer.

  -implementera stödprogramet

  -utveckla nätverk mot svenska myndigheter

  Göra svenska myndigheter uppmärksammade på situationer som kvinnorna kan befinna sig i och att KKF-S kan vara ett stöd i det arbetet.

  -Informationskampanj riktat till berörda tjänstemän i Stockholms län.

  -anordna en konferens i slutet av projektet för andra kvinnoförbund  och berörda myndighetspersoner i syfte att sprida erfarenheter.

   kontaktuppgifter på projektledare: Seyran Duran, 070-642 27 40, info@yjks.se

   


   

   

   

   

  Projektidén: Projektets grundidé är att föräldrar, kvinnor och män och ungdomar skall gemensam försöka söka en modell för pojkars utveckling, en mansrollsmodell för pojkar där både jämställdheten och de goda kurdiska traditionerna kan få plats. Som utgångspunkt behöver vi belysa de svenska erfarenheterna beträffande jämställdheten och mansrollen i relation till den moderna papparollen och pojkars utveckling. De svenska erfarenheterna på detta område är mycket olika från våra erfarenheter eftersom Sverige är världens mest jämställda land, enligt internationella undersökningar. Vi har samarbetat mycket med Rädda Barnens Dialoggrupp som arbetar med dessa frågor både i integration sammanhang i Sverige och internationellt i Ryssland, Ukraina, Moldavien, Nicaragua och Asien. Vi vill utveckla ett långsiktigt samarbete och föra in deras kompetens, erfarenheter och breda kontaktnät av olika föreläsare i våra föreningar så att de skall kunna sätta igång våra samtal om en jämställd papparoll och mansroll för våra pojkar. (Kvinnoprojekt har vi separat). Vi behöver också det här projektet för att vi anser att Kurdiska riksförbundets projekt, ”generationskonflikter” har gjort för litet på detta område och som verkligheten visar, tyvärr har vi ännu idag för många utsatt flickor och kvinnor.


   

  Syftet: Att kvinnor skall väcka männens ansvarskänsla för jämställdhet och för en god papparoll och genomgå en process där vi hittar en väg bort ifrån patriarkala traditioner mot en fri och demokratisk familjestruktur.

  Att vi skall kunna dokumentera erfarenheterna och lägga fram våra förslag i form av en bok.

  Att kunna organisera en internationell kongress för alla viktiga och stora kurdiska organisationer inom EU, huvudsakligen från England, Frankrike, Holland och Tyskland där vi kan redogöra om våra slutsatser från projektet och uppmuntra dem för att starta liknande verksamhet för jämställdhet för pappor och pojkar.   


  Pågående projekt

  Identitet & Religion ! Varken Fundamentalism eller Islamofobi!


   

  Syfte: Syftet med projektet är att stärka identitetet av ungdomar som är utlandsfödda eller har föräldrar med utlandsbakgrund och är muslimer och därmed förhindra/begränsa rekryteringen av ungdomar till våldsbejakande extremistiska islamiska organisationer och öka demokratiska värderingar och tolerans mellan ungdomar mot oliktänkande och mot olika religioner.

  Målsätningen: Konkreta och mätbara mål med projektet är följande;

  1- Minskad rekrytering från Sverige till våldsbejakande extrema islamistiska terror organisationer.

  2- Ökad förståelse bland ungdomar med olika religiösa och etniska bakgrund.

  3-Ökad gemenskap mellan ungdomar med olika religiösa bakgrund främst från mellanöstern.

  4-Ökad offentlig avståndtagande bland ungdomar mot våldbejakande extrema islamistiska organisationers verksamhet och rekryteringsförsök.

   

   

   
   Copyright 2021 by DNN Corp   |   Sekretesspolicy  |   Användarvillkor